Mihi from Kaumātua Bill Kaua

Tihei mauri ora!
Kei te wheiao, ki te ao mārama!
Maranga, whakatiaho;
Kua tae mai tōu māramatanga;
Kua maiangi te korōria o te Atua ki a koe:
Kua hui mai ngā iwi ki tōu māramatanga.
Kia mataara, tirohia atu,
Kei te hui mai te nuinga,
Kei te whakaeke;
E Ihowa, ko wai e tomo ki tōu whare tapu?
Ko wai hoki e piki ki tōu maunga tapu.

Ara whaiuru, whaiuru, whaiuru;
Ara whaiato, whaiato, whaiato;
Ara rā tini, ara rā tini, ara ri;
Tihei mauri ora!

Kei ia koutou kua takahi atu i te ara whano i te pō!
Uru atu rā koutou ki roto i te whare matapōrehu o Hine nui te pō;
Ki kōnei koutou tangihia ai e te iwi kua mahue mai nei ke muri;
Haere! Haere! Haere atu rā!
Tātau ngā kanohi ora, kia ora tātau katoa.

Mihi from Kaumātua Bill Kaua

Ki te kahore he whakakitenga ka ngaro te iwi

Without foresight or vision the people will be lost. 

This whakatauākī by Kingi Tawhiao Potatau te Wherowhero shows the urgency of unification and strong leadership.

 

Next page: Mihi from Chair of Pharmac, Steve Maharey

< Previous page: Contents page