Te Whaioranga

PHARMAC purpose

To deliver the best health outcomes from NZ’s investment in medicines and related products. We uphold the articles of Te Tiriti, advancing Māori health and aspirations: Tino Rangatiratanga; Partnership; Active Protection; Options and Equity.

Te Whaioranga purpose

Image of the cover of Te Whaioranga

 • To give effect to PHARMAC’s commitment to upholding Te Tiriti o Waitangi.
 • To understand and support whānau Māori to achieve best health and wellbeing through access to, and optimal use of, medicines and medical devices.

Te matakite | Vision

Ka roa ake te oranga o te Māori, ka pai ake hoki tōna hauora. Kua piki ake te kounga o tōna noho me te mana taurite i te ao hauora.

Māori are living longer in good health, and have improved quality of life and health equity.

Ko ngā kaupapa | Priorities

 • Te Tiriti o Waitangi
 • Te mana whakahaere me ngā tāpaenga a ngāi Māori
 • Te hononga o ngāi Māori me te Karauna
 • Kia taurite te noho o ngāi Māori
 • Te noho haepapa
 • Te whakapakari i te raukaha me te whakakore toihara
 • Treaty of Waitangi
 • Māori leadership and advice
 • Māori / Crown partnership
 • Equity for Māori
 • Accountability
 • Building capability and removing bias